English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Kosmetologia Estetyczna
Adres strony WWW: http://kosmetologiaestetyczna.com
ISSN: 2084-9265
Index Copernicus: 2012: 4,04 ; 2013: 4,05 ; 2014: 54,47 ; 2015: 52,97
Punktacja MNiSZW: 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4
Data początkowa: 2012
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Publishing House Indygo Zahir Media
Symbol UKD: 646.7
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Spisy treści: 2013/1-
Pełne teksty: 2013/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-01
Dziedzina:medycyna
medycyna estetyczna i kosmetologia
Indeksowane w:AGRO
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »