English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Inżynier Medyczny Fizyk
Poprzednie tytuły: Inżynier Medyczny: 2012
Inżynier i Fizyk Medyczny
Adres strony WWW: http://inzynier-medyczny.pl/
ISSN: 2300-1410
Index Copernicus: 2012: 3,55 ; 2013: 5,25 ; 2014: 48,69 ; 2015: 52,96
Punktacja MNiSZW: 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4
Data początkowa: 2012
Data online: 2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Publishing House Indygo Zahir Media
Symbol UKD: 615.47
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2012/1-
Pełne teksty: 2012/1- [embargo: 2 miesiące]
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-02-13
Dziedzina:fizyka
inżynieria
Indeksowane w:BazTech
IC Journals Master List
IC Journals Master List2
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »