English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Logistyka Odzysku
Adres strony WWW: http://logistyka-odzysku.pl/
ISSN: 2083-6422
Index Copernicus: 2013: 4,56 ; 2014: 39,11 ; 2015: 51,48
Punktacja MNiSZW: 2013: 2 ; 2014: 2 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 2011
Data online: 2015
Wydawca/Instytucja sprawcza: M&M Consulting
Symbol UKD: 628.4 ; 502.17
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2015/4-2017/2
Wskazówki dla autorów: http://logistyka-odzysku.pl/informacje-dla-autorow/
Branżowe:TAK
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-02-13
Dziedzina:ochrona środowiska
logistyka
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »