English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych. ICT LAW Review
Adres strony WWW: http://www.ictlaw.umk.pl
ISSN: [e]2300-2069
Data początkowa: 2013
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń). Wydział Prawa i Administracji
Symbol UKD: 347.77/.78:004
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2013/1-2014/3
Abstrakty: 2013/1-2014/3
Pełne teksty: 2013/1-2014/3
Wskazówki dla autorów: http://www.ictlaw.umk.pl/wymogi-edytorskie/
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-01
Dziedzina:informatyka
prawo
« Powrót do wyszukiwania »