English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Rocznik Muzeum Częstochowskiego
Poprzednie tytuły: Rocznik Muzeum Okręgowego w Częstochowie: 1981-1993
Adres strony WWW: http://www.muzeumczestochowa.pl/wydawnictwa/roczniki/
ISSN: 1896-1258
Data początkowa: 1981
Data online: 1993
Wydawca/Instytucja sprawcza: Muzeum Częstochowskie
Symbol UKD: 069
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1993/6-2014/13
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-08-15
Dziedzina:muzealnictwo
« Powrót do wyszukiwania »