English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Autyzm
Adres strony WWW: http://www.domrainmana.pl/pismo-autyzm/
ISSN: 1644-5899
Data początkowa: 2002
Data online: 2006
Wydawca/Instytucja sprawcza: Krajowe Towarzystwo Autyzmu. Oddział (Gdańsk)
Symbol UKD: 616.89:159.97
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2006/5-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-02-17
Dziedzina:psychologia
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »