English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Zeszyty Historyczne Ziemi Garwolińskiej
Poprzednie tytuły: Zeszyty Powiatowej Komisji Historycznej Polskiego Stronnictwa Ludowego w Garwolinie
Adres strony WWW: https://docplayer.pl/6160297-Zeszyty-historyczne-ziemi-garwolinskiej-numer-18.html
Drugi adres
strony WWW:
https://docplayer.pl/19400741-Zeszyty-historyczne-ziemi-garwolinskiej.html
ISSN: 2449-9676
Data początkowa: 1998
Data online: 2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne. Oddział (Garwolin)
Symbol UKD: 94(438)
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 2012/1 ; 2015/1
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-02-17
Dziedzina:historia i archiwistyka
« Powrót do wyszukiwania »