English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Our Europe. Ethnography - Ethnology - Anthropology of Culture
Adres strony WWW: http://www.wydawnictwo.ptpn.poznan.pl/czasopisma/our/Our%20europe.html
ISSN: [e]2299-4645
Index Copernicus: 2014: 68,51 ; 2015: 77,58
Punktacja MNiSZW: 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4
Data początkowa: 2012
Data online: 2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Szczeciński. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
Symbol UKD: 39 ; 572
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2012/1-
Pełne teksty: 2012/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.ptpn.poznan.pl/Wydawnictwo/czasopisma/our/for_authors.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-02-12
Dziedzina:antropologia kulturowa
etnologia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
BazHum
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »