English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Problemy Prawa i Administracji
Adres strony WWW: http://www.wszechnicapolska.edu.pl/studenci1/biblioteka/publikacje-cyfrowe-wszechnicy-polskiej/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.ipsir.uw.edu.pl/UserFiles/File/Katedra_Socjologii_Norm/TEKSTY/NOWETEKSTY/ZeszytyNaukowe1-2010_Text.pdf
Trzeci adres
strony WWW:
http://wszechnicapolska.edu.pl/dokumenty/biblioteka/publikacje-cyfrowe/A-Kojder-Problemy-prawa-i-administracji.pdf
Czwarty adres
strony WWW:
http://www.wszechnicapolska.edu.pl/dokumenty/biblioteka/publikacje-cyfrowe/A-Kojder-Problemy-prawa-i-administracji-1-2013.pdf
ISSN: 2083-554X
Data początkowa: 2011-2013
Data online: 2010-2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (Warszawa)
Symbol UKD: 34 ; 351/354
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2010/1-2013/1
Pełne teksty: 2010/1-2013/1
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-31
Dziedzina:prawo
administracja
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »