English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Roczniki Kulturoznawcze
Adres strony WWW: http://www.kul.pl/rk
Drugi adres
strony WWW:
https://tnkul.pl/roczniki-kulturoznawcze
Trzeci adres
strony WWW:
http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rkult
DOI: 10.18290/rkult
ISSN: 2082-8578
Index Copernicus: 2012: 4,77 ; 2013: 5,01 ; 2014: 53,07 ; 2015: 57,07
Punktacja MNiSZW: 2013: 2 ; 2014: 2 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 2010
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Symbol UKD: 008::27
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2010/1-
Abstrakty: 2010/1-
Pełne teksty: 2010/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.kul.pl/informacje-dla-autorow,14450.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-02-12
Dziedzina:kulturoznawstwo
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »