English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Przegląd Ekonomiczny
Adres strony WWW: http://www.pte.poznan.pl/2017-12-22-23-26-17/wydawnictwo
ISSN: 2082-3312
Data początkowa: 2010
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział (Poznań)
Symbol UKD: 33
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2010/1-
Pełne teksty: 2011/4-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-31
Dziedzina:ekonomia
Indeksowane w:BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »