English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Zeszyty Naukowe. Nauki Ekonomiczne
Poprzednie tytuły: Zeszyty Naukowe. Seria 5, Problemy Społeczno-Ekonomiczne / Kielecko-Radomska Wyższa Szkoła Inżynierska w Kielcach: 1969
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Społeczno-Ekonomiczne: 1974-1991
Adres strony WWW: http://lib.tu.kielce.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=226&Itemid=73
Drugi adres
strony WWW:
http://lib.tu.kielce.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=231&Itemid=73
ISSN: 1234-3927
Data początkowa: 1969-2010
Data online: 1969-2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Politechnika Świętokrzyska (Kielce)
Symbol UKD: 33
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 1969/1-1991/20 ; 2007-2010
Uwagi: W połączeniu z: Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo utworzył Zeszyty Naukowe / Politechnika Świętokrzyska.
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-31
Dziedzina:ekonomia
nauki społeczne
« Powrót do wyszukiwania »