English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Roczniki Teologii Dogmatycznej
Poprzednie tytuły: Roczniki Teologiczne: 1993-2008
Adres strony WWW: https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1143
ISSN: 2080-6345
Punktacja MNiSZW: 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 1993-2013
Data online: 2009-2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Symbol UKD: 165 ; 27-284
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2010/2-2013/5
Abstrakty: 2010/2-2013/5
Uwagi: W 2014 roku nastąpił powrót do pierwotnej koncepcji wydawania zeszytów poszczególnych dziedzin w ramach jednego tytułu Roczniki Teologiczne, który w związku z tym otrzymał nowy numer ISSN, zachowując nadal ciągłą numerację.
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-02-15
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »