English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne
Poprzednie tytuły: Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU: 1993-2015 (ISSN 1233-0558)
Adres strony WWW: http://pau.krakow.pl/index.php/en/wydawnictwo/strony-czasopism/prace-komisji-srodkowoeuropejskiej/o-czasopismie
Drugi adres
strony WWW:
http://www.ejournals.eu/SSB/
ISSN: [e]2543-733X ; [p]1233-0558
Index Copernicus: 2012: 3,75 ; 2013: NI ; 2014: NI ; 2015: 50,73
Punktacja MNiSZW: 2012: 2 ; 2012a: 2 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7 ; 2019: 20
Data początkowa: 1993
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polska Akademia Umiejętności (1990- ). Wydział Historyczno-Filozoficzny. Komisja Środkowoeuropejska
Symbol UKD: 940 ; 008(4)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2009/17-
Abstrakty: 2009/17-
Pełne teksty: 2009/17-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-02-15
Dziedzina:historia i archiwistyka
nauki polityczne
Indeksowane w:Bibliografia Geografii Polskiej
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »