English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
Adres strony WWW: http://mazowsze.hist.pl/35/Rocznik_Towarzystwa_Naukowego_Warszawskiego/
ISSN: 0860-164X
Data początkowa: 1915-1923 ; 1927-1954 ; 1984
Data online: 1917
Wydawca/Instytucja sprawcza: Towarzystwo Naukowe Warszawskie
Symbol UKD: 001
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1917/10 ; 1926/19 ; 1929/22 ; 1932/25-2013/76
Pełne teksty: 1917/10 ; 1926/19 ; 1929/22 ; 1932/25-2013/76
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-02-15
Dziedzina:nauka
historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
Bibliografia Geografii Polskiej
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »