English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo
Poprzednie tytuły: Zeszyty Naukowe. Seria A, Prawo: 1956-1961
Adres strony WWW: http://prawo.wuwr.pl/
DOI: 10.19195/0524-4544
ISSN: 0524-4544
Index Copernicus: 2013: 4,61 ; 2014: 45,60 ; 2015: 43,59 ; 2016: NI
Punktacja MNiSZW: 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 1956
Data online: 2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Wrocławski
Symbol UKD: 34
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2008/304-
Pełne teksty: 2008/304-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-30
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
Bibliografia Geografii Polskiej
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »