English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Hereditas Monasteriorum
Adres strony WWW: http://hm.kasaty.pl/o-czasopismie/
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/274/
ISSN: [e]2299-9078 ; [p]2299-5609
Index Copernicus: 2013: 5,48 ; 2014: 76,50 ; 2015: 71,98
Punktacja MNiSZW: 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9 ; 2019: 20
Data początkowa: 2012
Data online: 2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych (LARHCOR) w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
Symbol UKD: 02 ; 2 ; 008
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2012/1-2016/8
Abstrakty: 2012/1-2016/8
Pełne teksty: 2012/1-2016/8
Wskazówki dla autorów: http://hm.kasaty.pl/dla-autorow/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-02-15
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
bibliotekoznawstwo i inf. naukowa
kulturoznawstwo
Indeksowane w:BazTech
BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »