English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Okulistyka po Dyplomie
Adres strony WWW: http://www.podyplomie.pl/czasopisma2/categories/352
ISSN: [e]2449-9250 ; [p]2083-5124
Index Copernicus: 2012: 3,79 ; 2013: 3,59 ; 2014: 50,24 ; 2015: 53,17
Punktacja MNiSZW: 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 3 ; 2016: 3 ; 2017s: 3
Data początkowa: 2011
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Medical Tribune Polska
Symbol UKD: 617.7
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Spisy treści: 2013/5-
Abstrakty: 2013/5-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-02-10
Dziedzina:medycyna
okulistyka
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »