English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Rossica Posnaniensia
Adres strony WWW: https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/1343
Drugi adres
strony WWW:
http://ifros.home.amu.edu.pl/?page_id=110
Trzeci adres
strony WWW:
http://pressto.amu.edu.pl/index.php/strp
Czwarty adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/346/
DOI: 10.14746/strp
ISSN: 0081-6884
Index Copernicus: 2014: 63,51 ; 2015: 80,64
Punktacja MNiSZW: 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 10 ; 2012a: 10 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10
Kategoria ERIH: 2011: NAT
Data początkowa: 1970
Data online: 1970
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
Symbol UKD: 882 ; 808.2
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1970/1-
Abstrakty: 1970/1-
Pełne teksty: 1970/1-
Wskazówki dla autorów: http://ifros.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2013/09/srp-Wymogi-wydawnicze.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2018-08-30
Dziedzina:filologia
Indeksowane w:BazHum
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »