English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Refleksje. Pismo Naukowe Studentów i Doktorantów WNPiD UAM
Adres strony WWW: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/r
Drugi adres
strony WWW:
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/1485
DOI: 10.14746/r
ISSN: 2081-8270
Index Copernicus: 2015: 55,43
Punktacja MNiSZW: 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 3 ; 2016: 3 ; 2017s: 3
Data początkowa: 2010
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Symbol UKD: 32
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2010/1-2012/5 ; 2013/7-2016/13
Abstrakty: 2010/1-2012/5 ; 2013/7-2016/13
Pełne teksty: 2010/1-2012/5 ; 2013/7-2016/13
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-02-15
Dziedzina:socjologia
nauki polityczne
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »