English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Historyka. Studia Metodologiczne
Adres strony WWW: http://journals.pan.pl/dlibra/journal/98706
ISSN: 0073-277X
Index Copernicus: 2012: 9,00 ; 2013: 6,63 ; 2014: 88,58 ; 2015: 77,25
Punktacja MNiSZW: 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2012a: 8 ; 2013: 8 ; 2014: 8 ; 2015: 13 ; 2016: 13 ; 2017s: 13 ; 2019: 70
Data początkowa: 1974
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Jagielloński. Instytut Historii ; Polska Akademia Nauk. Oddział (Kraków)
Symbol UKD: 93/94
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2009/39-
Abstrakty: 2009/39-
Pełne teksty: 2009/39-
Wskazówki dla autorów: http://journals.pan.pl/dlibra/journal/98706
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-02-15
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities2
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »