English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Poradoznawcze
Poprzednie tytuły: Journal of Counsellogy
Adres strony WWW: http://www.dsw.edu.pl/studia-poradoznawcze/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.studiaporadoznawcze.dsw.edu.pl
ISSN: [e]2450-3444 ; [p]2299-4971
Index Copernicus: 2014: 72,04 ; 2015: 72,57
Punktacja MNiSZW: 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9
Data początkowa: 2012
Data online: 2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Naukowe Towarzystwo Poradoznawcze ; Dolnośląska Szkoła Wyższa (Wrocław)
Symbol UKD: 331.548
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2012/1-
Abstrakty: 2012/1-
Pełne teksty: 2012/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-02-10
Dziedzina:socjologia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »