English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zeszyty Historyczne
Adres strony WWW: http://www.bg.ajd.czest.pl/wydawnictwo.php#ZH
Drugi adres
strony WWW:
http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/publication/1534
DOI: 10.16926/zh
ISSN: [e]2545-3580 ; [p]1898-4630
Punktacja MNiSZW: 2015: 3 ; 2016: 3 ; 2017s: 3
Data początkowa: 1985
Data online: 2006
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza (Częstochowa)
Symbol UKD: 94(438)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2006/9-
Abstrakty: 2006/9-
Pełne teksty: 2006/9-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-02-14
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »