English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Echa Polesia
Adres strony WWW: http://www.echapolesia.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://kresy24.pl/category/archiwum-echa-polesia/
ISSN: 1897-1083
Data początkowa: 2004
Data online: 2005
Wydawca/Instytucja sprawcza: Związek Polaków na Białorusi. Oddział (Brześć)
Symbol UKD: 308(438+476)
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2005/1-
Pełne teksty: 2005/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-02-14
Dziedzina:historia i archiwistyka
« Powrót do wyszukiwania »