English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Polish Review of International and European Law, The
Adres strony WWW: http://priel.uksw.edu.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/priel
DOI: 10.21697/priel
ISSN: [e]2544-7432 ; [p]2299-2170
Punktacja MNiSZW: 2013: 2 ; 2014: 2 ; 2015: 3 ; 2016: 3 ; 2017s: 3
Data początkowa: 2012
Data online: 2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa). Wydział Prawa i Administracji
Symbol UKD: 34
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2012/Inaugural issue-2017/7/2
Abstrakty: 2012/Inaugural issue-2017/7/2
Wskazówki dla autorów: http://priel.uksw.edu.pl/node/26
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2018-08-29
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:BazHum
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »