English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wiadomości Hydrobiologiczne
Poprzednie tytuły: Ekologia Polska. Ser. B: 1955-1969
Wiadomości Ekologiczne: 1970-2011
Adres strony WWW: http://www.pth.home.pl/portal/index.php/wydawnictwa/16-wiadomosci-hydrobiologiczne
ISSN: [e]2299-4076
Index Copernicus: 2001: 1,52 ; 2002: 1,35 ; 2003: 1,34 ; 2005: 1,34
Data początkowa: 1955
Data online: 2004
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne
Symbol UKD: 574
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2004/1-
Abstrakty: 2004/1-
Pełne teksty: 2004/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-08-10
Dziedzina:hydrobiologia
ekologia
Indeksowane w:BIOSIS Previews
Zoological Record
AGRO
Bibliografia Geografii Polskiej
IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »