English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Przegląd Zachodniopomorski
Poprzednie tytuły: Szczecin: 1957-1962
Adres strony WWW: http://przegladzachodniopomorski.pl/
Drugi adres
strony WWW:
https://wnus.edu.pl/pzp/pl/
DOI: 10.18276/pz
ISSN: [e]2353-3021 ; [p]0552-4245
Index Copernicus: 2013: 2,89 ; 2014: 53,61 ; 2015: 68,45
Punktacja MNiSZW: 2009c: 6 ; 2010a: 9 ; 2012a: 7 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 12 ; 2016: 12 ; 2017s: 12 ; 2019: 20
Data początkowa: 1957
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Szczeciński
Symbol UKD: 943.8
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2011/1-
Pełne teksty: 2011/1-
Wskazówki dla autorów: http://przegladzachodniopomorski.pl/?page_id=9
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-02-12
Dziedzina:historia i archiwistyka
socjologia
nauki polityczne
Indeksowane w:BazHum
PBB - Polska Bibliografia Bibliologiczna
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
Bibliografia Geografii Polskiej
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »