English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Meritum
Adres strony WWW: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/m
Drugi adres
strony WWW:
http://www.uwm.edu.pl/meritum
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/541/
ISSN: 2080-4547
Index Copernicus: 2014: 36,21 ; 2015: 45,75
Punktacja MNiSZW: 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 2009
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn). Koło Naukowe Doktorantów-Historyków
Symbol UKD: 93/94
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2009/1-
Pełne teksty: 2009/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.uwm.edu.pl/meritum/informacje-dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-02-11
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
PBB - Polska Bibliografia Bibliologiczna
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »