English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Notae Numismaticae
Poprzednie tytuły: Notatki Numizmatyczne
Adres strony WWW: http://mnk.pl/notae-numismaticae-zapiski-numizmatyczne-1
Drugi adres
strony WWW:
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/notae_numismaticae
DOI: 10.12797/ZP
ISSN: 1426-5435
Index Copernicus: 2015: 68,72
Punktacja MNiSZW: 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6 ; 2019: 70
Data początkowa: 1996
Data online: 1996
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polska Akademia Nauk. Oddział (Kraków). Komisja Archeologiczna. Sekcja Numizmatyczna ; Muzeum Narodowe (Kraków)
Symbol UKD: 737
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1996/1-2017/12
Abstrakty: 1996/1-2017/12
Pełne teksty: 1996/1-2017/12
Wskazówki dla autorów: http://media.mnk.pl/images/upload/o-muzeum/wydawnictwa/Notae/Instrukcja_wydawnicza_dla_autorow_artykulow_do_Notae_OK.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-02-11
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
PBN - Polska Bibliografia Naukowa2
« Powrót do wyszukiwania »