English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Analizy BAS
Adres strony WWW: http://www.bas.sejm.gov.pl/analizy.php
ISSN: 1899-1114
Data początkowa: 2008
Data online: 2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
Symbol UKD: 342.52/.53
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 2008/1-
Pełne teksty: 2008/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-29
Dziedzina:prawo
nauki polityczne
Indeksowane w:CEEOL - Central and Eastern European Online Library
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »