English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Acta Archaeologica Lodziensia
Poprzednie tytuły: Acta Praehistorica Universitatis Lodziensis: 1948-1949
Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis: 1954-1961
Acta Archaeologica Lodziensia: 1962
Adres strony WWW: http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Acta-Archaeologica-Lodziensia
Drugi adres
strony WWW:
http://www.ltn.lodz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=71
DOI: 10.26485/AAL
ISSN: [e]2451-0300 ; [p]0065-0986
Index Copernicus: 2012: 5,06 ; 2013: 5,60 ; 2014: 65,08 ; 2015: 71,15 ; 2016: 71,50
Punktacja MNiSZW: 2007: 2 ; 2009a: 2 ; 2010a: 2 ; 2012: 2 ; 2012a: 2 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9 ; 2019: 20
Data początkowa: 1948
Data online: 2007
Wydawca/Instytucja sprawcza: Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział II Nauk Historycznych i Społecznych
Symbol UKD: 902/904
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2007/53-
Abstrakty: 2007/53-
Pełne teksty: 2007/53-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-02-11
Dziedzina:archeologia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
Scopus
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »