English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Medical Science Pulse
Poprzednie tytuły: Puls Uczelni: 2007-2016 (ISSN [e]2449-9021; [p]2080-2021)
Adres strony WWW: http://medicalsciencepulse.com
Drugi adres
strony WWW:
http://www.dbc.wroc.pl/publication/32030
DOI: 10.5604/01.3001
ISSN: [e]2544-1620 ; [p]2544-1558
Index Copernicus: 2012: 5,10 ; 2013: 6,30 ; 2014: 65,78 ; 2015: 85,03
Punktacja MNiSZW: 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6 ; 2019: 20
Data początkowa: 2007
Data online: 2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa (Opole)
Symbol UKD: 61 ; 378.18(438) ; 316.7
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2012/1-
Abstrakty: 2012/1-
Pełne teksty: 2012/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-08-08
Dziedzina:medycyna
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
DOAJ - Directory of Open Access Journals2
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »