English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Biuletyn Urzędu Patentowego
Poprzednie tytuły: Biuletyn Informacyjny Urzędu Patentowego PRL: 1981-1989
Biuletyn Informacyjny Urzędu Patentowego RP: 1990-1995
Adres strony WWW: http://ipu.uprp.pl/wydawnictwa.html
ISSN: [e]1689-0124 ; [p]1509-6483
Data początkowa: 1973
Data online: 1973
Wydawca/Instytucja sprawcza: Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Symbol UKD: 0/9(058):(088.8)
Częstotliwość: dwutygodnik
Spisy treści: 1973/1-
Pełne teksty: 1973/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-29
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »