English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Serwis Informacyjny Uzależnienia
Poprzednie tytuły: Serwis Informacyjny Narkomania: 1995-2016 (ISSN 1233-9318}
Adres strony WWW: http://www.kbpn.gov.pl/serwis_on_line.htm?id=110911
Drugi adres
strony WWW:
http://www.narkomania.org.pl/czasopisma/Serwis-Informacyjny-Narkomania
Trzeci adres
strony WWW:
http://sin.praesterno.pl/
ISSN: 2543-8816
Index Copernicus: 2011: 1,92 ; 2012: 1,13 ; 2013: 1,53 ; 2014: NI ; 2015: 24,83
Data początkowa: 1995
Data online: 1996
Wydawca/Instytucja sprawcza: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Symbol UKD: 351.761
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1996/7-
Pełne teksty: 1996/7-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-29
Dziedzina:uzależnienia
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »