English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Polish Yearbook of Environmental Law
Adres strony WWW: http://www.home.umk.pl/~kpos/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=12&Itemid=32
Drugi adres
strony WWW:
http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/PYEL
DOI: 10.12775/PYEL
ISSN: [e]2391-7881 ; [p]2084-8595
Punktacja MNiSZW: 2015: 3 ; 2016: 3 ; 2017s: 3
Data początkowa: 2011
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Symbol UKD: 349.6 ; 502
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2011/1-2016/6
Abstrakty: 2011/1-2016/6
Pełne teksty: 2011/1-2016/6
Wskazówki dla autorów: http://www.home.umk.pl/~kpos/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=13&Itemid=33
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2018-08-29
Dziedzina:prawo
ochrona środowiska
Indeksowane w:BazHum
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »