English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Teatralia
Adres strony WWW: http://www.teatralia.com.pl/
ISSN: [e]1689-6696
Data początkowa: 2009
Data online: 2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Red. Nacz. Katarzyna Lemańska, Karolina Wycisk
Symbol UKD: 792
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 2012/1-
Pełne teksty: 2012/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-08-08
Dziedzina:teatr i film
Indeksowane w:Katalog Czasopism Kulturalnych
« Powrót do wyszukiwania »