English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Gdańskie Studia Azji Wschodniej
Adres strony WWW: https://csaw.ug.edu.pl/gsaw/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.ejournals.eu/GSAW/
Trzeci adres
strony WWW:
http://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW
DOI: 10.4467/23538724GS
ISSN: [e]2353-8724 ; [p]2084-2902
Index Copernicus: 2012: 2,64 ; 2013: 3,67 ; 2014: 52,11 ; 2015: 64,97
Punktacja MNiSZW: 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4 ; 2019: 20
Data początkowa: 2012
Data online: 2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Gdański. Centrum Studiów Azji Wschodniej
Symbol UKD: 0/9(5-11)
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2012/1-
Pełne teksty: 2012/1-
Wskazówki dla autorów: http://csaw.ug.edu.pl/upload/files/23/gsaw_wymogi_edytorskie.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-02-09
Dziedzina:historia i archiwistyka
nauki polityczne
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »