English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Space-Society-Economy
Poprzednie tytuły: Przestrzeń-Społeczeństwo-Gospodarka
Adres strony WWW: http://www.sse.geo.uni.lodz.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/1731
Trzeci adres
strony WWW:
https://czasopisma.uni.lodz.pl/space/index
ISSN: 1733-3180
Index Copernicus: 2015: 44,93
Punktacja MNiSZW: 2012: 2 ; 2012a: 2 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 1992
Data online: 1992
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Łódzki. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Organizacji Przestrzennej. Katedra Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego (Łódź)
Symbol UKD: 316.3 ; 330.1 ; 711.1
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1992/1-2017/2
Abstrakty: 2002/6-2017/2
Pełne teksty: 2002/6-2017/2
Wskazówki dla autorów: http://www.sse.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=instrukcja-dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2018-08-28
Dziedzina:geografia
Indeksowane w:BazHum
IC Journals Master List
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »