English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Psychiatria i Psychologia Kliniczna
Poprzednie tytuły: Psychiatria i Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży: 2001-2002
Adres strony WWW: http://www.gazeta.psychiatria.com.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.psychiatria.com.pl/
DOI: 10.15557/PiPK
ISSN: [e]2451-0645 ; [p]1644-6313
Index Copernicus: 2001: 2,25 ; 2002: 2,23 ; 2003: 2,24 ; 2004: 2,64 ; 2005: 4,89 ; 2006: 4,86 ; 2007: 4,86 ; 2009: 4,10 ; 2010: 4,50 ; 2011: 5,10 ; 2012: 4,75 ; 2013: 5,46 ; 2014: 83,10 ; 2015: 96,23
Punktacja MNiSZW: 2008: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10 ; 2019: 20
Data początkowa: 2001
Data online: 2005
Wydawca/Instytucja sprawcza: Medical Communications
Symbol UKD: 616:159.9 ; 616.89
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2005/5/1-
Abstrakty: 2005/5/1-
Pełne teksty: 2005/5/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.gazeta.psychiatria.com.pl/index.php/regulamin-oglaszania-prac
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-02-09
Dziedzina:psychologia
psychiatria
Indeksowane w:PSJD - Polish Scientific Journal Database
IC Journals Master List
Scopus
DOAJ - Directory of Open Access Journals
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »