English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis
Poprzednie tytuły: Folia Iuridica Wratislaviensis: 2012-2014 (ISSN 2299-8322)
Adres strony WWW: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/82521
Drugi adres
strony WWW:
http://www.fiw.prawo.uni.wroc.pl/
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/412/
Czwarty adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/618/
ISSN: [e]2450-3932
Index Copernicus: 2015: 37,21
Punktacja MNiSZW: 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4
Data początkowa: 2012
Data online: 2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Symbol UKD: 34
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2012/1/1-
Pełne teksty: 2012/1/1-
Uwagi: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/67011
Wskazówki dla autorów: http://www.fiw.prawo.uni.wroc.pl/index.php/dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-28
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:BazHum
BazHum2
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »