English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Hodowla i Chów Bydła
Poprzednie tytuły: Gospodarski Chów Zwierząt: 1965-1978
Chów Bydła: 1979-2007
Adres strony WWW: http://www.polskafederacja.pl/?strona=hodowla.htm
ISSN: 1898-987X
Data początkowa: 2009
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Symbol UKD: 636.2
Częstotliwość: miesięcznik
Spisy treści: 2011/1-
Branżowe:TAK
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-28
Dziedzina:zootechnika
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »