English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Bazyliańskie Studia Historyczne
Poprzednie tytuły: Vasilians'ki istoricni doslidzennia
Adres strony WWW: http://www.bazylianie.pl/?option=com_content&view=article&id=1848&catid=&Itemid=2
Drugi adres
strony WWW:
https://docplayer.pl/28634495-Bazylianskie-studia-historyczne-vasilianski-istorichni-doslidzhennya-the-basilian-historical-studies.html
ISSN: 2081-9013
Data początkowa: 2011
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Ordo Sancti Basilii Magni. Prowincja Opieki Najświętszej Bogurodzicy w Polsce
Symbol UKD: 93/94:271.4
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 2011/1-2013/3
Pełne teksty: 2011/1-2013/3
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-02-08
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
historia i archiwistyka
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »