English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Adres strony WWW: http://mazowsze.hist.pl/38/Rocznik_Muzeum_Mazowieckiego_w_Plocku/
ISSN: 0137-3315
Data początkowa: 1972
Data online: 1972
Wydawca/Instytucja sprawcza: Muzeum Mazowieckie (Płock)
Symbol UKD: 902/904
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 1972/1-2011/19
Pełne teksty: 1972/1-2011/19
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-02-08
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »