English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Forum Nawigacji
Adres strony WWW: http://www.fornaw.pl/
ISSN: [e]2544-7009 ; [p]2083-2257
Data początkowa: 2009
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Forum Nawigacyjne
Symbol UKD: 621.396.96 ; 627.7 ; 629.5
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 2009/1-2010/5 ; 2017/6
Abstrakty: 2009/1-2010/5 ; 2017/6
Pełne teksty: 2009/1-2010/5 ; 2017/6
Wskazówki dla autorów: http://www.fornaw.pl/?s=5,dla+autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-08-05
Dziedzina:geodezja
« Powrót do wyszukiwania »