English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Acta Iuris Stetinensis
Poprzednie tytuły: Zeszyty Naukowe. Roczniki Prawnicze / Uniwersytet Szczeciński: 1987-2010
Adres strony WWW: http://actaiuris.wpiaus.pl/
Drugi adres
strony WWW:
https://wnus.edu.pl/ais/pl/
DOI: 10.18276/ais
ISSN: 2083-4373
Punktacja MNiSZW: 2012: 1 ; 2012a: 1 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 6 ; 2015a: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 1987
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Szczeciński
Symbol UKD: 34
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2009/1-
Abstrakty: 2009/1-
Pełne teksty: 2009/1-
Wskazówki dla autorów: https://wnus.edu.pl/ais/pl/page/1513293434
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-27
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »