English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Contemporary Economy
Poprzednie tytuły: Współczesna Gospodarka
Adres strony WWW: http://www.wspolczesnagospodarka.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/wg
ISSN: [e]2082-677X
Index Copernicus: 2013: 5,55 ; 2014: 54,46 ; 2015: 59,51
Punktacja MNiSZW: 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9
Data początkowa: 2010
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Gdański (Sopot). Wydział Ekonomiczny. Instytut Transportu i Handlu Morskiego
Symbol UKD: 33
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2010/1-
Abstrakty: 2010/1-
Pełne teksty: 2010/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-08-05
Dziedzina:ekonomia
gospodarka i planowanie
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »