English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Interlinie
Adres strony WWW: https://interlinie.wordpress.com/
Drugi adres
strony WWW:
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/993
ISSN: [e]2082-9434
Data początkowa: 2010-2013
Data online: 2010-2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej. Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych
Symbol UKD: 80 ; 81
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 2010/1-2011/2 ; 2012/5-2013/6
Pełne teksty: 2010/1-2011/2 ; 2012/5-2013/6
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-02-06
Dziedzina:historia i archiwistyka
filologia
nauki humanistyczne
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »