English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Historyczne
Poprzednie tytuły: Małpolskie Studia Historyczne: 1958-1966
Adres strony WWW: http://journals.pan.pl/dlibra/journal/110259
Drugi adres
strony WWW:
http://medea.hist.uj.edu.pl/studia_historyczne/index.php/o-nas
Trzeci adres
strony WWW:
https://journals.akademicka.pl/studiahistoryczne
ISSN: 0025-1429
Index Copernicus: 2012: 4,47 ; 2013: 5,13 ; 2014: NI ; 2015: 70,87
Punktacja MNiSZW: 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2012a: 5 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 12 ; 2016: 12 ; 2017s: 12
Data początkowa: 1958
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Komisja Historyczna PAN. Oddział Kraków
Symbol UKD: 94
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2011/1-2018/61/1
Abstrakty: 2011/1-2018/61/1
Pełne teksty: 2011/1-2018/61/1
Wskazówki dla autorów: http://medea.hist.uj.edu.pl/studia_historyczne/index.php/dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-02-06
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
BazHum2
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
Bibliografia Geografii Polskiej
IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »