English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Rozprawy z Dziejów Oświaty
Adres strony WWW: http://www.ihnpan.waw.pl/wydawnictwo/rozprawy-z-dziejow-oswiaty/
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/70/
ISSN: 0080-4754
Index Copernicus: 2014: 59,26 ; 2015: 55,29
Punktacja MNiSZW: 2009b: 2 ; 2010a: 2 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10 ; 2019: 20
Data początkowa: 1958
Data online: 1958
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Historii Nauki PAN
Symbol UKD: 37
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1958/1-2017/54
Pełne teksty: 1958/1-2011/48
Wskazówki dla autorów: http://www.ihnpan.waw.pl/wp-content/uploads/2015/10/Instrukcja-wydawnicza_Rozprawy.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-08-04
Dziedzina:pedagogika
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »