English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych
Adres strony WWW: http://khiow.up.krakow.pl/?page_id=124
Drugi adres
strony WWW:
http://journals.pan.pl/dlibra/journal/95032
ISSN: 0079-3418
Index Copernicus: 2012: 3,87 ; 2013: NI ; 2014: 65,91 ; 2015: 65,73
Punktacja MNiSZW: 2009b: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 1961
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Komisja Nauk Pedagogicznych PAN. Oddział Kraków ; Uniwersytet Pedagogiczny (Kraków)
Symbol UKD: 37
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2011/64-
Abstrakty: 2011/64-
Pełne teksty: 2011/64-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-08-04
Dziedzina:pedagogika
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »